กำหนดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565

9 มกราคม 2566 ทำการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท

10 มกราคม 2566 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน

11 มกราคม 2566 ทำการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท

12 มกราคม 2566 ทำการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท

13 มกราคม 2566 ทำการแข่งขันกรีฑา กีฬาครู กองเชียร์และเชียร์หลีดเดอร์และพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2565